Väittämäni HOK-Elannon vaaleissa 1007

Muista äänestää! HOK:n vaalisivuilta löydät tarkemman ohjeet. HOK arpoo äänestäneiden henkilöjäsenten kesken rahanarvoisia palkintoja. Myös tästä on lisätietoa vaalisivulla.

Olen ehdolla HOK-Elannon edustajistoon ehdokasnumerolla 1007. Vaaleissa voi äänestää 10.-22.4.2024. Vaalikirjeet postitettiin HOK-Elannon äänioikeutetuille jäsenille 3.4.2024 alkaen. Tulokset julkaistaan 3.5.2024.

HOK-Elannon säännöt määrittelevät osuuskaupan toimintaa ja edustajiston.

1007 Olen ehdolla

Äänestä kriittistä ehdokasta 1007

Olen kriittinen ehdokas HOK-elannon vaalissa. En ole lähdössä edustajistoon siksi, että voisin hymistellä muiden joukossa, kuinka hienosti HOK on menestynyt.

Haluan, että kauppa on lähellä asiakasomistajaa. Halpuutuksen ja hypermarkettien sijasta asiakasomistajan lähellä pitäisi olla laadukkaita lähituotteita tarjoava kauppa, joka on osa tervettä kaupan alan kilpailua. Kepulikonstien ja bonusjärjestelmien sijasta osuuskaupan tulee olla selkeää ja vastuullista.

Jatkossa osuuskaupan pitää olla vastuullisuudessa muita parempi. Se menestyy kilpailussa myymällä kestäviä tuotteita asiallisesti, selkeästi ja johdonmukaisesti.

Osuuskauppa ei tarvitse asiakkaiden ostotietojen keruuta tai monimutkaisia henkilörekistereitä, joissa on valtava määrä tietoa asiakkaista. Tietoa tuotteiden menekistä ja kaupan menestymisestä on saatavissa helpommin muilla tavoilla, kuin kytkemällä jokainen ostotieto asiakkaaseen. Kaupan on oltava vastuullinen myös henkilötietojen käsittelyssä.

Väittämät HOK-Elannon vaalikoneesta

Olen koonnut tähän artikkeliin vastaukseni väittämiin, jotka löydät myös HOK:n vaalikoneesta. Vaalikoneeseen kelpaavat vain lyhyet vastaukset, joten tässä hieman tarkennuksia ajatuksiini. Vaalikoneeseen löydät tällä linkillä.

Vaalikoneessa väittämiin annetaan vastaukset numeroimattomalla asteikolla. Olen määritellyt vastauksissa numeroinnin vastaamaan vaalikonetta seuraavasti:

1 “Täysin eri mieltä” –> 3 “Neutraali” –> 5 “Täysin samaa mieltä”

1. Edullisen hintatason tavoittelu on osuuskaupan tärkein tehtävä.

Vastaukseni: 2 “eri mieltä”

Kaupan on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. SOK:n viime vuosikymmenien toiminta on kuitenkin osoittanut, että hintaohjaavuus on johtanut kokonaisuutta tarkastellen huonoon kokonaisuuteen. Laatu on kärsinyt. Tarjolla on huonompia tuotteita, kuin kilpailijoilla.

Lisäksi SOK on alentanut hintaa tuottajien kustannuksella. Ruoan tuottajat ovat kritisoineet elinkeinonsa muuttuneen vaikeammaksi, kun samaan aikaan tuotantokustannuksien nousun kanssa tukkurin maksama korvaus ei ole seurannut tuotannon kustannuksia.

Yleinen havainto SOK:n myymälöihin osoittaa, että tuotteiden kotimaisuusaste on heikko. Todellista lähiruokaa ei ole saatavilla. Myytävät tuotteet kiertävät monimutkaisen logistiikkaketjun. Myymälöillä ei ole yhteyttä lähialueen tuottajiin. Pienet tuottajat eivät saa tuotteitaan kauppaan myyntiin, kun logistiikkaketjuun liittyminen on vaikeaa.

Lisäksi toiminnassa tulisi huomioida tuotantoketjujen eettisyys sekä ilmastovaikutukset. Tarjolle täytyy entistä näyttävämmin saada kestäviä ja vastuullisia tuotteita.

Hinta ei voi siis olla ainoa kaupan toimintaa ohjaava tekijä. Kun myymälään sopii kerrallaan vain rajallinen määrä tuotteita, valikoima ei voi perustua vain hinnaltaan halpoihin tuotteisiin, vaan valikoimaan on saatava sopimaan enemmän myös eettisesti kestäviä ja vastuullisia tuotteita.

2. HOK-Elannon tulisi laajentaa toimintaansa uusille toimialoille tarjotakseen palveluita asiakasomistajan arjen kaikkiin tarpeisiin.

Vastaukseni: 1 “täysin eri mieltä”

SOK on laajentunut jo valtavasti monille elämän alueille. Kaupan keskittyminen muutamille toimijoille on jo kadottanut kilpailun suomalaisessa päivittäistavarkaupassa ja laajemminkin. Kun kaupan yksiköt suurentuvat, ne joudutaan sijoittamaan hypermarketeiksi, joihin saavutaan autolla.

Yhden ostoskerran ostoskori on suuri paitsi hinnaltaan, myös massaltaan. Kauppaan on mentävä autolla, jotta yhden ostoskerran tavarat saa kuljetettua kotiin. Tämä lisää autoistumista ja kadottaa lähikaupat, kun asiointi keskittyy suuriin kaupan keskittymiin.

Asiakkaan, ympäristön ja ilmaston kannalta olisi toimivampaa, jos kauppa olisi lähellä kuluttajaa. Etenkin kaupungeissa kävelymatkan päässä pitäisi olla laadukas kauppa tai kauppojen joukko, josta arkipäivässä tarvittavat laadukkaat tuotteet ovat saatavilla.

Kaupan keskittyminen on Suomessa johtanut muovipussileipiin ja tuotteisiin, joissa tuoreus ja laatu on kaukana. Leivässä on valtava määrä suolaa, jotta se saadaan ominaisuuksiltaan toimimaan pitkässä tuotantoketjussa. Vehnägluteenia lisätään, jotta leipä pysyy pehmenänä, kunnes kuluttaja poimii sen kaupasta käteensä.

Tuoreessa perinteisellä tavalla paikan päällä leivotussa ja paistetussa laadukkaassa leivässä ei tarvita lisättyä vehnägluteenia. Vehnägluteeni on keskittyneen ja teollistuneen leipomoteollisuuden tuote.

Hypermarkettien leipomopisteissä sulatetaan ja paistetaan suurissa teollisuusyksiköissä pakastettuja tuotteita. Jauhoista ja vedestä paikan päällä leivottava ja paistettava leipä on harvinaisuus.

Erikoistavarat kuluttajat tilaavat nykyään verkkokaupoista ja niitä ei muutenkaan tarvita päivittäin. Rautakaupassa tarvitsee asioida vain suhteellisen harvoin. Kaupan keskittyminen on Suomessa johtanut siihen, että kuluttaja noutaa itse tavaransa suuresta logistiikkakeskuksesta.

SOK:n toiminta ei ole enää kuluttajan tai edes asiakasomistajan eduksi. Päin vastoin asiakasomistaja palvelee osuuskauppaa omalla itsepalvelullaan.

Itsepalvelun sijaan kaupan pitäisi olla tuotteensa tunteva myyjä. Hyvä osuuskaupan myyjä myy asiakkaalle sellaisen laadukkaan tuotteen, jota kuluttaja todella tarvitsee ja joka on hyväksi paitsi asiakkaalle, myös kaupan ja asiakkaan läheiselle ympäristölle.

3. HOK-Elannon on ylläpidettävä kattavaa myymäläverkostoa, vaikka yksittäiset myymälät tekisivätkin tappiota.

Vastaukseni: 3 “neutraali”

Nykyisessä yhteiskunnassa on vaikea ylläpitää kaupallista toimintaa kaikkialla. On väistämätön tosiasia, että Suomi samoin, kuin muut länsimaat, on kaupungistumassa. Kaupungistumisessa on ajallista vaihtelua, mutta suunta on selvä. Ihmiset haluavat asua kaupungeissa tai kaupunkien lähialueilla.

Aivan jokaisessa paikassa ei ole kannattavaa ylläpitää kauppaa.

Kaupungeissa kaupan pitäisi olla kävelymatkan päässä. Tämä voi olla kannattavaa, kun asiakkaat huomaavat, että läheltä saa aivan yhtä laadukkaita ja jopa laadukkaampia tuotteita, kuin hypermarketista.

SOK:n on palattava takaisin keskittämästä kaupan yksiköitä perinteisempään osuuskaupan malliin, jossa kauppa on lähellä kuluttajaa ja pystyy myymään myös lähellä toimivien tuottajien tuotteita.

Kaupungeissa ei tietenkään ole peltoa jokaisen kaupan vieressä. Nykyisen kaltaisia logistiikkaketjuja tarvitaan tietenkin jatkossakin. Silti myös kaupunkien kaupoilla pitäisi olla valmius ottaa tuotteita myyntiin myös logistiikkaketjun ohi. Lähituottajan pitäisi saada tuotteensa suoraan myyntiin lähikauppaan sen sijaan, että yrittävät päästä mukaan hankalaan logistiikkaketjuun.

4. Myymälän laaja valikoima on minulle tärkeä ostopaikan valintaperuste.

Vastaukseni: 2 “eri mieltä”

Kysymys on aseteltu väärin. HOK-Elannon vaalissa ei ole kyse ehdokkaiden valinnoista omassa elämässään, vaan edustajat määritelmän mukaisesti edustavat äänestäjiään.

Kun väitettä tarkastellaan yleisellä tasolla, voidaan todeta, että yksittäinen myymälä voi asettaa tarjolle vain rajallisen määrän tuotteita. Varsinkin, kun olen muissa väittämissä esittänyt, että kaupan on oltava kuluttajaa lähellä, on selvää, että kaupan yksiköt eivät voi olla suuria tai ainakaan nykyisen kaltaisia hypermarketteja.

Sen sijaan, että jokainen tuote on saatavilla aina, myymälän on otettava tuotteita myyntiin teemoittain ja ajoittain sesongin mukaisesti, jotta kuluttaja saa kaiken tarvitsemansa läheltä.

Myymälässä on huoltovarmuudenkin kannalta oltava tietty perusvaloikoima, joka tietenkin tarkentuu sesongin ja vuodenajan perusteella. Sen lisäksi nykyistä hypermarkettia pienemmässä lähikaupassa valikoiman on vaihduttava jopa viikottain. Etenkin juhla-aikoina on myynnissä erilaiset tuotteet, kuin arkena.

Kaupan on myyjänä oltava asiantuntija valikoimansa rakentamisessa. Ei voi olla niin, että kaikkea on saatavilla aina, vaan kaupan on otettava tuotteita asiantuntevasti saataville sen mukaan, mikä milloinkin on sesongin kannalta parasta ja mihin kuluttajilla on juuri siinä ajassa tarve.

Asiakkaita on kuunneltava herkällä korvalla, jotta valikoima elää oikein jokaisessa hetkessä. Lisäksi myyntiä ja hävikkiä on seurattava, jotta syntyy tietoa, mikä on tarpeen milloinkin.

Rajallisessa valikoimassa on vastuulliset tuotteet oltava muita vahvemmin esillä. Kasviperäisten tuotteiden valikoiman on oltava kattavampi, kuin lihatuotteiden.

Inventaarioon ja myynnin seurantaan ei tarvitse kerätä tietoa kuluttajilta heidän ostokäyttäytymistään seuraten. Kauppias kyllä tietää montako kaurajuomatölkkiä kauppa on myynyt ja pystyy hyllyä ja varastoa katsomalla laskemaan, montako tuotetta on jäljellä ja kuinka paljon täytyy tilata lisää.

5. Tuotteiden kotimaisuus on minulle tärkeämpää kuin edulliset hinnat.

Vastaukseni: 4 “samaa mieltä”

Jälleen, kysymys on asetettu väärin. Vaalissa ei ole kyse ehdokkaan omasta ostokäyttäytymisestä, vaan hänen edustamiensa äänestäjien tahdosta.

Yleisellä tasolla tähän väittämään on vaikea olla olematta samaa mieltä. Tietenkin kotimaisuus on tärkeää. Etenkin ruoan tuotanto on huoltovarmuuskysymys. Kotimaisia tuotteita myymällä kauppa varmistaa, että ruokaa on saatavilla myös, jos rajat ylittävissä toimitusketjuissa on hankaluuksia.

Kaupan nimenomaan pitäisi valikoimallaan ja yhteistyöllä tuottajien kanssa kantaa vastuunsa siitä, että aina on tuotannossa ja kaupassa saatavilla myös sellaisia tuotteita, joilla suomalaiset selviävät mahdollisten poikkeusolojen ja vaikeuksien yli.

SOK tai sen enempää HOK ei ole viime vuosina osoittanut tässä hyvää esimerkkiä. Yritä vaikka löytää kotimaiset miesten sukat Prismasta. Alelaarista on kyllä saatavilla erittäin edullisia turkkilaisia sukkia viiden sukkaparin nipussa viidellä eurolla nippu.

Kuinka eettistä on tuoda Suomeen ja myydä täällä turkkilaisia sukkia? Millaisissa olosuhteissa ne on valmistettu ja kuinka vastuullisesti raaka-aine on tuotettu? Tällaisiin kysymyksiin on todella vaikea saada vastausta SOK:n kaupoista, kun myynnissä on lähinnä halpuutettuja tuotteita.

6. Rahallisten Bonusten sekä muiden asiakasomistajaetujen periaatteet ovat selkeät ja oikeudenmukaiset.

Vastaukseni: 1 “täysin eri mieltä”

Yhteen kysymykseen on tässä niputettu kaksi eri asiaa. Ehdokkaalle on hankalaa valita, kumpaan vastaa.

Bonusjärjestelmän periaatteet saattavat olla selkeät, mutta on aivan eri asia, ovatko ne oikeudenmukaiset.

Bonusjärjestelmän tavoite on keskittää ostaminen yhteen kaupan ketjuun. Bonusjärjestelmä on rakennettu siten, että enemmän ostamalla saa enemmän bonusta. Tämä on huono asia vähintään kahdesta syystä.

  1. ihmisten ei pitäisi kuluttaa enemmän, vaan vähemmän. Suomalaisten ylikulutuspäivä on jo maaliskuussa. “Suomalaiset kuluttavat oman osansa maailman luonnonvaroista noin nelisen kuukautta maailman keskiarvoa nopeammin.” (WWF) Bonusjärjestelmän ei pitäisi ohjata ostamaan enemmän, vaan vähemmän.

  2. bonusjärjestelmä ohjaa ostamaan kaiken osuuskaupasta. Tämä vähentää kaupan kilpailua. Kilpailun väheneminen heikentää minkä tahansa toiminnan laatua ja tehokkuutta. Tuntuu, kuin SOK olisi viime vuosikymmeninä nimenomaan yrittänyt raivata muut alan toimijat pois kilpailusta.

Asiallinen kaupan toimija suhtautuu kilpailuun tervehenkisesti. SOK:n toiminta on ollut kaikkea muuta. Vaikuttamalla kaavoitukseen ja joissain tapauksissa vähintään moraalittomin keinoin SOK on estänyt kilpailua mm. pääsemästä verrattain hyville kauppapaikoille. Ruma kilpailu on tehnyt suomalaisesta päivittäistavarakaupasta kestämätöntä.

Hyvä osuuskauppias osaa kaupan niin hyvin ja toteuttaa tehtävänsä niin vastuullisesti, että asiakkaat asioivat kaupassa sen ansioiden johdosta - ei siksi, että kauppias on onnistunut lannistamaan kilpailun.

Sen sijaan, että tuotteista tarjotaan ostohyvityksiä ja vain jäsenille tarkoitettuja asiakasetuja, etujen täytyy näkyä suoraan tuotten hinnassa. Bonusjärjestelmät ja merkityksettömät tarjoukset hämärtävät tuotteiden ja ostoskorin todellista hintaa, jolloin hintavertailu kilpailijaan on vaikeampaa.

Selkeät ja johdonmukaiset hinnat ovat kaikille parempi vaihtoehto, kuin hintakikkailu ja ruoan todellisen hinnan piilottaminen epäeettisten ja toisinaan jopa valheellisten tarjous- ja halpuutuskampanjoiden taakse.

Perusteluksi epäreilulle kilpailulle ei kelpaa se, että muutkin toimivat epäreilusti. Kaksi väärää ei tee yhtä oikeaa. On myös täydellisen valheellista väittää tai etenkään opettaa tämän ajan lapsille, että reilulla kilpailulla ei pärjää.

HOK:n täytyy olla parempi kuin kilpailijansa. Ei ainostaan parempi toimintansa laadussa ja tehokkuudessa, vaan parempi eettisyydessä ja vastuullisuudessa.

7. HOK-Elanto toimii tällä hetkellä toiminnassaan vastuullisesti.

Vastaukseni: 1 “täysin eri mieltä”

SOK:n kokonaisuudessa ja siihen kuuluen myös HOK-Elannon toiminta on kaikkea muuta, kuin vastuullista. HOK:n kaupoista lähiruokaa on hyvin vaikea löytää. Logistiikkaketjut ovat pitkiä ja hankalia. Bonusjärjestelmä ohjaa kuluttamaan enemmän samaan aikaan, kun kulutusta pitäisi vähentää.

Bonusjärjestelmällään, halpuutuksella ja muulla toiminnallaan HOK ja SOK pyrkivät lannistamaan kilpailua sen sijaan, että vaalisi rehellisen kilpailun mahdollisuuksia.

HOK:lla saattaa olla yksittäisiä tekoja ja periaatteita, jotka ovat merkkejä vastuullisuudesta. Yksittäinen lahjoitus hyväntekeväisyyteen tai aurinkopaneelien asentaminen ei ole kokonaisuutena tarkastellen vastuullisuutta.

Kaikkien pitäisi joka tapauksessa tehdä kaikkensa sen eteen, että käytetty sähkö on fossiilitonta. Sellainen teko, jota vaaditaan kaikilta, ei ole osoitus vastuullisuudesta toiminnan kokonaisuutta tarkastellen.

Yksittäisten tekojen nostamisen sijaan toiminnan periaatteiden ja lähtökohdan täytyy muuttua vastuulliseksi. Osuuskaupan on palattava juurilleen ja todellakin palveltava asiakasomistajaa ja ympäristöään siitä ensimmäisestä ajatuksesta lähtien, että sen jok’ikinen toimenpide kestää tarkastelun ja voidaan luonnehtia vastuulliseksi.

8. Kannatan sähköisen osuuskauppavaaliprosessin kehittämistä.

Vastaukseni: 2 “eri mieltä”

Sähköiset vaalijärjestelmät eivät ole luotettavia. Toisaalta SOK ja HOK toimivat tilassa, jossa vaaleihin osallistuminen on jo ennestään heikkoa. Vaalijärjestelmää täytyy ja voi kehittää myös sähköisemmäksi, mutta samaan aikaan on varmistettava, että vaalisalaisuus säilyy ja vaalien demokratia toimii.

Takaisin