Äänestä HOK-Elannon vaaleissa 1007

Olen ehdolla HOK-Elannon edustajistoon ehdokasnumerolla 1007. Vaaleissa voi äänestää 10.-22.4.2024. Vaalikirjeet postitetaan HOK-Elannon äänioikeutetuille jäsenille 3.4.2024 alkaen. Tulokset julkaistaan 3.5.2024.

HOK-Elannon säännöt määrittelevät osuuskaupan toimintaa ja edustajiston.

1007 Olen ehdolla

Lue lisää Vihreiden tavoitteista HOK-Elannon vaaleissa 2024.

Äänestä kriittistä ehdokasta

Edustajiston jäsenellä on aivan toisenlainen mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan toimintaan, kuin yksittäisellä asiakasomistajalla.

Olisi helppo väittää, että jos ei pidä osuuskaupan toiminnasta, siihen ei tarvitse kuulua ja osuuskaupassa ei tarvitse asioida. Tämä vaan ei ole totta. SOK:lla on niin merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, että monikaan suomalainen ei pysty välttämään sen vaikutuksia. Jos haluaa vaikuttaa osuuskaupan toimintaan, sivusta katsominen ei riitä. On oltava aktiivinen toimija, jos haluaa muutosta.

Listaan alle aiheita, jotka koen osuuskaupassa ongelmallisiksi, ja joihin toivon muutosta. Avaan alle joitain teemoja tarkemmin. Julkaisen myös laajemman artikkelin myöhemmin, kun osuuskauppavaalin vaalikone avataan äänestäjille.

Bonusjärjestelmä ei enää toimi asiakasomistajan eduksi

Aikanaan osuuskauppajärjestelmälle oli perusteltu tarve. SOK perustettiin Tampereella vuonna 1904 hoitamaan osuuskauppojen yhteisostoja, neuvontaa ja ohjausta. (Lähde: Wikipeia)

Moni muistaa edelleen, kuinka kylällä oli lähikauppa ja vihkoseen kerättiin postimerkin kaltaisia bonuskuponkeja, jotka olivat ostohyvitystä osuuskauppaan keskitetyistä ostoista. Osuuskauppa tuntui järkevältä, kun se koordinoi ja mahdollisti paikallisten tuotteiden saamista helposti tuottajalta myyntiin kauppaan.

Nykyään on toisin. Kaupassa myytävät tuotteet kiertävät monimutkaisen logistiikkaketjun kautta. Paikallisia tuotteita on vaikea kaupan hyllyiltä löytää. Bonusjärjestelmä palkitsee asiakkaita ostojen keskittämisestä.

Suomessa on vain muutamia päivittäiskaupan ketjuja. Vain saksalainen Lidl on uskaltanut tulla Suomeen kilpailemaan Keskon ja SOK:n kanssa.

Bonusjärjestelmä loukkaa yksityisyyttä

SOK on kehittänyt mittavan järjestelmän bonuksien myöntämiseksi. Enää ei riitä kukkura-vihot, vaan bonusjärjestelmä on digitaalinen ja bonukset talletetaan S-Pankin tilille. On tietysti selvää, että tässä ajassa kukkuravihko ei voikaan toimia, mutta valtava tiedonkeruu asiakasomistajien ostotiedoista ja henkilötiedoista ei sekään ole tarpeen.

Bonusjärjestelmän voisi toteuttaa myös yksityisyyttä suojaavasti.

Perustelen myöhemmässä artikkelissa tarkemmin bonusjärjestelmän haitallisuutta. Perustelen, kuinka selkeät hinnat ja etujen vieminen suoraan tuotteiden hintoihin bonusjärjestelmän sijasta olisi kokonaisuutta tarkastellen hyödyllisempää.

Ostotietojen keruu on täysin tarpeetonta.

S-Ryhmä on perustellut, että ostotietojen keruuta tarvittaisiin muka siksi, että psytyttäisiin paremmin selvittämään, mitä kaupan valikoimassa on tarjottava ja mitä asiakkaat ostavat. Mutta tämähän on aivan humpuukia!

Kauppias kyllä tietää, kuinka paljon myytäviä tuotteita on jäljellä, kun vähentää myytyjen tuotteiden lukumäärän tilattujen tuotteiden lukumäärästä. Inventaarion voi tehdä myös laskemalla, montako kappaletta tuotettta on jäljellä hyllyssä. Tilaushallintaa tai tuotteiden menekin arviointia varten ei tarvita tietoa siitä, kuka tuotteita ostaa.

Asiakkaat kyllä tietävät, mitä he haluavat kaupasta ostaa tai mitä he tarvitsevat ilman, että S-Ruoka -sovellus heitä siihen ohjaa. Kun kauppa on lähellä, asiakas voi mennä paikan päälle kauppaan valitsemaan niitä tuotteita, joita kaupan valikoimassa on.

Ostotietojen keruu bonusjärjestelmään loukkaa asiakkaiden yksityisyyttä. Se mahdollistaa asiakkaiden profiloimisen heidän ostokäyttäytymisen perusteella. EU:n tietosuojalainsäädännössähän aivan selkeästi kielletään henkilöiden profilointi ilman heidän lupaansa.

S-Ryhmän järjestelmässä voi kieltää tuotekohtaisen ostotiedon käsittelyyn perustuvan markkinoinnin. Mutta tiedon keruuta asiakasomistaja ei voi kieltää. S-Ryhmä kerää ja käsittelee ostotietoa jopa vasten asiakasomistajan omaa tahtoa ja ilman tämän lupaa.

On maailman suurin valhe, kun väitetään, että “minulla ei ole mitään salattavaa”.

Yksityisyys on nykyisessä digitaalisessa maailmassa harvojen herkkua. Kun meistä on tietoa lukemattomissa rekistereissä, menetämme itsekin käsityksen siitä, mitä kaikkea tietoa meistä on kerätty ja mihin kaikkeen sitä kerätään.

Juuri nyt tässä yhteiskunnassa ja juuri nyt tässä ajassa tavalliselle asiakasomistajalle ei ehkä ole suoraa haittaa siitä, minkälaisia tietoja hänestä voidaan johtaa ostokäyttäytymisensä perusteella.

Kuitenkin, kuten on viime aikoina nähty, yhteiskunnat muuttuvat yllättävänkin nopeasti. Me emme tässä ajassa voi tietää, mihin meistä kerättyjä tietoja myöhemmin käytetään. Tai me emme tässä ajassa voi tietää, miten nyt tässä ajassa kerätyt tiedot vaikuttavat yhteiskuntiin tai jälkipolviemme aikaan vuosia myöhemmin.

Ostotietoja voi kerätä myös yksityisyyttä suojaten

Pahinta S-Ryhmän ostotietojen keruussa on, että tietoja hallinoi S-Ryhmä. Asiakasomistajalla ei ole kontrollia omiin ostotietoihinsa.

Nykyteknologia mahdollistaa myös sen, että rekisteröity (henkilö, jonka tietoja käsitellään) pääsee itse hallitsemaan tietojaan tai määräämään tietojen käytöstä. Ensinnä bonusjärjestelmässä pitää rajoittaa tietojen käsittely ehdottomaan pakolliseen, kuten laki ja tietosuoja-asetus määrää.

Toissijaisesti, jos henkilö antaa siihen luvan, tieto täytyy kerätä sellaiseen paikkaan ja käsitellä sellaisissa järjestelmissä, joihin käyttäjillä on pääsy ja hallintaoikeus. Tietojen käsittely täytyy toteuttaa siten, että henkilö voi itse saada tiedon omaan haltuunsa ja käsitellä sitä haluamallaan tavalla.

Ei ole tietenkään halpaa tai yksinkertaista toteuttaa edellä esittämääni järjestelmää. Siitä syystä ensisijaisesti tulee vähentää tarpeettoman tiedon käsittelyä. Henkilön ostotietoja saa käsitellä ja kerätä vain ja ainoastaan, jos hän antaa siihen informoidun, yksiselitteisen ja vapaaehtoisen luvan.

Vapaaehtoisuutta ei ole se, että S-Ryhmä kerää ja käsittelee ostotietoa joka tapauksessa ja antaa mahdollisuuden markkinointikieltoon. Tämä ei ole nykyisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksen mukaista toimintaa.

Kauppa keskittyy

Kaupan yksiköt muuttuvat alati suuremmiksi. SOK:n Prismat houkuttelevat kultakin alueeltaan paljon asiakkaita. Suuriin kaupan yksiköihin saavutaan autolla. Suurien yksikköjen rakentamiseen ei ole löytynyt tilaa kaupunkikeskustoista ja sieltä, missä asiakkaat asuvat. Matka kauppaan on pitkä. Suurista kaupan yksiköistä ostetaan kerralla paljon, joten ostosten kuljettaminen kotiin vaatii kulkuneuvon.

Päivittäistavarakauppa ei ole enää kestävää. Jos kauppa olisi lähempänä, mielellään kävelymatkan päässä, arjessa ei tarvitsisi autoa.

Kaksi suurta kauppaketjua käyttävät Suomessa merkittävää valtaa. Ne pystyvät keskenään päättämään, minkälaisia tuotteita on tarjolla ja missä kaupat sijaitsevat. Kaupan päättäjät ovat lähellä kuntapäättäjiä ja pääsevät vaikuttamaan kaavoitukseen ja valitsemaan pakan päältä parhaat kauppapaikat.

Ulkopuolisen on vaikea tulla mukaan kilpailuun, kun paikalliset vaikuttajat pääsevät lobbaamaan läheisen kauppaketjun parhaalle sijainnille.

Valitse parempaa

Edustajistollakin on rajallinen mahdollisuus muuttaa valtavaksi kasvaneen S-Ryhmän toimintaa ainakaan hetkessä. Jos muutosta haluaa, jostain on aloitettava.

Harmillisen harva äänestää HOK-vaaleissa, vaikka se on helppoa. Ei tarvitse, kuin palauttaa kotiin saapunut vastauskuori täytettynä.

En ole sosiaalisessa mediassa, mutta kuulen mielelläni ajatuksianne. Minulle voi lähettää palautetta ja viestejä tämän sivuston lomakkeella. Kannattaa myös seurata Länsi-Vantaan vihreiden sivujen tiedotteita. Jos haluaa päästä minun kanssani jutuille, minut saattaa tavata vihreiden tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Joka tapauksessa, nyt sinulla on mahdollisuus valita ehdokas, joka haluaa kauppaan ja bonusjärjestelmiin muutosta. Äänestä huhtikuussa ehdokasta numero 1007.

Takaisin